×

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ ที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ ที่ทางผู้ใช้บริการทำการลงทะเบียนผ่านทางระบบจัดการ (client.warits.cloud) จะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อ “ผู้ให้บริการทำการร้องขอไปยังผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการอนุญาติในการร้องขอนั้น” หรือ “มีคำสั่งจากศาล” เท่านั้น

** ทางผู้ให้บริการไม่มีนโยบายในการขายหรือส่งต่อข้อมูลของผู้ใช้บริการไปยังบุคคลที่สาม อย่างเด็ดขาด **

ข้อมูลในการชำระเงิน

ทาง WaritSolutions ใช้ช่องทางการชำระเงินในรูปแบบบัตรเครดิตผ่านทาง Paypal ซึ่งข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการจะไม่ถูกเก็บอยู่บนระบบของผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของ Paypal ได้ที่เว็บไซต์

การเก็บรักษาข้อมูล

เซิฟเวอร์ที่เราใช้ในการเก็บข้อมูลของลูกค้าเป็น Cloud Server ที่มีความปลอดภัยสูง พร้อมทั้งมีการเข้ารหัสระหว่างปลายทาง (HTTPS) จึงทำให้ผู้ใช้บริการมั้นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวรวมถึงรหัสผ่านในการเข้าใช้บริการของท่านจะไม่สามารถแกะรอยในระหว่างทางได้

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

เขียนขึ้นเมื่อวันที่ 9/8/2019